BİLİRKİŞİ LİSTESİ

 
 
   
 
             
 T.C.           
 KAYSERİ           
 BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU           
 GÜNCEL BİLİRKİŞİ LİSTESİ           
                   
 SIRA NOSİCİL NOADI SOYADITEMEL UZMANLIK ALANIALT UZMANLIK ALANIİL / İLÇEMESLEĞİ           
 122617OZAN ARSLANER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 222866DOĞAN DOĞAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 343688ATİLA MÜREKEPCİOĞLU01 TARIM01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 443865ŞÜKRÜ ÜLKÜCÜ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 543751SALİH BEKTAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
KAYSERİ/İNCESUMÜHENDİS           
 622447ENGİN OĞUZ MORİLİPINAR01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİKAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 722855BÜLENT TEMİZSOY01 TARIM01.05 ORGANİK TARIM
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 828121ORHAN ÇELİK01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİKAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 928485SERKAN YILMAZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1038302ORHAN YALMAN01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1142797OSMAN SÖNMEZ01 TARIM01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1242817ABDULLAH ULAŞ01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEKAYSERİ/MELİKGAZİÖĞRETİM ÜYESİ           
 1343639MEHMET YERLİ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1443897MEHMET ESEN01 TARIM01.21 TOHUMCULUK
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1547999ADEM GÜNEŞ01 TARIM01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
KAYSERİ/MELİKGAZİÖĞRETİM ÜYESİ DOC.DR.           
 1622563FİLİZ CİNGÖZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1722779AHMET SARIKAYA01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1822847BEKİR ARIK01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 1924813MAHMUT GÜNEŞ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2025444MERCAN ÇAĞLI01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2142915MEHMET DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2244369GÜNAY KAYA01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2322712SEVAL ŞİMŞEK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 2442960SEHER YOZCU01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2543902ADEM ŞİMŞEK01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2642927TAHİR ARSLAN01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
KAYSERİ/SARIZMÜHENDİS           
 2722652HARUN KOMSER01 TARIM01.22 TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ENDÜSTRİSİKAYSERİ/TALASTÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ-ARAŞTIRMACI           
 2824821BURAK YAĞMUR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.15 SERACILIK
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ           
 2940607MURAT YAĞMUR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
KAYSERİ/TALASMÜHENDİS           
 3042920İBRAHİM YILDIRIM01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
KAYSERİ/TALASMÜHENDİS(MEMUR)           
 3148259NURŞEN BENZER01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ           
 3225463FATİH DEMİRBAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
KAYSERİ/YEŞİLHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ           
 3343733AHMET DURMUŞ SAYĞIN01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
KAYSERİ/YEŞİLHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ           
 34248CENGİZ BOZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ           
 3541727YAŞAR KIR01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMANEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ           
 366047AHMET ŞAHİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/DERİNKUYUZİRAAT MÜHENDİSİ           
 3712943TEMEL MUTLU01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/GÜLŞEHİRZİRAAT MÜHENDİSİ           
 382356ÖMER TÜRK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 3913000GÜROL ÇETİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAATMÜHENDİSİ           
 4012702KADİR KARATAY01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4112825SELAMİ ÇELİK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4212999AYŞE KOCA01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4313208MUSTAFA ÇİĞCİ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMANEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4413504İLKER CÖMERT01 TARIM01.08 BİYOSİSTEMNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4513681ATİLLA ARSLANGİRAY01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4613882EROL DOĞAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4728535HÜSNÜ BAŞ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4828536İLHAN MAYDA01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 4928691BERRAK KÜFECİLER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5032042CÜNEYT SATAŞMAZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5113512CANER SARI01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMENEVŞEHİR/ÜRGÜPZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5241662YOLDAŞ ATEŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİNEVŞEHİR/ÜRGÜPZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5316373BURHAN İLERİ01 TARIM01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.15 SERACILIK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5416411İBRAHİM DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5516470MEHMET COŞKUN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5616733HASAN HÜSEYİN CERAN01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
NİĞDE/BORZİRAAT MÜH.           
 5733635KAZİM İLBAY01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.04 BİTKİ KORUMA
NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5833637HATİCE BAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
NİĞDE/ÇAMARDIZİRAAT MÜHENDİSİ           
 5916369İLHAMİ KÜÇÜK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6033634MURAT ÖZSOY01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6133636GÜLHAN YAĞMUR01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.05 ORGANİK TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6221586AHMET UFUK BÜKER01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/DİVRİĞİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6328699BÜLENT ÖZGENLİK01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.08 BİYOSİSTEM
SİVAS/GÜRÜNZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6420693EMİR ALİ ERGENOĞLU01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMESİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6520914EBUBEKİR KÜÇÜK01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.15 SERACILIK
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
SİVAS/MERKEZLABORATUVAR SORUMLU MÜHENDİSİ           
 6621367SEDAT ŞAHİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6721387EROL ÇİFTCİ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.21 TOHUMCULUK
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.15 SERACILIK
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6821594KÜBRA SAÇLI01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 6921614ÖZKAN GÜLTEPE01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7046081AHMET DEMİRBAŞ01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMESİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7145928MUSTAFA AKSU01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7220742YAŞAR ÖZEL01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT TEKNİKERİ           
 7320845EBUBEKİR PAŞAZADE01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7421382RUKİYE MENEVŞEOĞLU01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7545983OKAN DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/YILDIZELİMEMUR           
 7643793ÜMMİYE ÇELİK SAYGIN01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7722060HAMZA ÜRGEN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7822108ÖZGÜR MEMİŞ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 7922188MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ-A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI- TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI           
 8022208SERAP ÜNLÜ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8122217ENGİN ÇELİK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8222255MUSTAFA YİĞİTER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8322281BİROL KOÇ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8428830HARUN ASLAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 8531466SALİH SEREN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
YOZGAT/MERKEZZİRAAT TEKNİKERİ           
 8631949SELAMİ ŞENER01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.15 SERACILIK
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8746628ŞAHABETTİN MURAT01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMA
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8820347ABDURRAHMAN DEVECİ01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
YOZGAT/ŞEFAATLİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 8922846BAYRAM BÜYÜKBAŞ01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.04 BİTKİ KORUMA
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
02.06 ARICILIK
KAYSERİ/BÜNYANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9028132HİLAL ALİN01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
KAYSERİ/MELİKGAZİA SINIFI İGS UZMANI           
 9133782MEHMET EMİN ŞEN01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
02.06 ARICILIK
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9243654ŞERİF ARPAT01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
02.06 ARICILIK
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
KAYSERİ/MERKEZMÜHENDİS           
 9343901ERTUĞRUL ZENGİN01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 942675HAKAN USALAN01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9528149CANAN ŞÜKRAN KARAMAN01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
NEVŞEHİR/HACIBEKTAŞZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9613615RECEP EROĞLU01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9732014FULYA BOZBIYIK01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
SİVAS/GEMEREKZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9842966EMRAH TOPCU01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
02.06 ARICILIK
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
SİVAS/GEMEREKZİRAAT MÜHENDİSİ           
 9921228BARIŞ YILDIRIM01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10021691HAKAN BOZBIYIK01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
SİVAS/MERKEZMÜHENDİS ZİRAAT           
 10128288KENAN TAKCI01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10229629GAMZE BOLAT01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10328304SELMAN YILDIRIM01 TARIM
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10422608OSMAN GÜVEN01 TARIM
03 SU ÜRÜNLERİ
02 HAYVANCILIK
01.04 BİTKİ KORUMA
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
KAYSERİ/BÜNYANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10522776AHMET ÖZKAN01 TARIM
03 SU ÜRÜNLERİ
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10622839AYŞE ÇAĞLIATALAY01 TARIM
03 SU ÜRÜNLERİ
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10722660ZEKİ BÜYÜKTANIR01 TARIM
03 SU ÜRÜNLERİ
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10821608MEHMET SAKARYA01 TARIM
03 SU ÜRÜNLERİ
02 HAYVANCILIK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
02.06 ARICILIK
02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 10928101AKİF ÖZKAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11043690YUNUS ŞAHİN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.05 ORGANİK TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11124810RESUL KILIÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/İNCESUZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1124108HÜMEYRA ASENA ŞEN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/KOCASİNANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11321867ZEYNEP KARATAŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11422469ERTAN KARAKAYA01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11522540ABİDİN YILMAZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 11622568MURAT ERTOSUN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11722615YASEMEN PİŞKİNER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 11822638HAMDİ OFLAZER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 11922717SEVİM NESRİN TÜMÜKLÜ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 12028130İBRAHİM ERŞEKERCİ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12143680SELAHATTİN BAĞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12243681SERKAN BAĞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12322622YASİN AKINCI01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12422752ADEVİYE ASLI FİDAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12522783TAMER TUTAR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12624803NİHAL İNEM01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12724809ŞÜKRÜ TAŞYÜREK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12828492DAVUT DEMİRKIRAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 12942958AHMET DİLMAÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.08 BİYOSİSTEM
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13024811MUSTAFA KUŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/PINARBAŞIZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13124812MURAT ÜRKER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/PINARBAŞIZİRAAT MÜHENDİSİ-İLÇE MÜDÜRÜ           
 13222695HÜSEYİN DULKAR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/TALASMÜHENDİS/ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 13322714İBRAHİM ÇAĞATAY KARACA01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13424808ZAHİDE ÖZKAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.21 TOHUMCULUK
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13512944İSMAİL HANYILDIZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
KAYSERİ/TOMARZAZİRAAT MÜHENDİSİ           
 1361124KÜBRA ÖZBAY01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13729539ÜMİT BEKTAŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13812647HALİL TAŞKOPARAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT MÜHENDİSİ           
 13913340ALPER TAŞDEMİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 14013519YAŞAR BARIŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14113939ALİ KAKİLLİ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14219663KADİR BOLAKAR01TARIM
05KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.05 ORGANİK TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.15 SERACILIK
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14328075SERTAÇ ÖZBAY01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14415984NECMETTİN OĞUZ DEMİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NİĞDE/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 14515992UĞUR PIRLAK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
01.21 TOHUMCULUK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.08 BİYOSİSTEM
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NİĞDE/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 14616363ÖMER GÜÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.21 TOHUMCULUK
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14716483SUAT ELLİ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14821671BANU İKİZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/KANGALZİRAAT MÜHENDİSİ           
 14932018ÖNDER KILCI01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/KANGALZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15021042VEDAT ERGİN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/KOYULHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15128300EKREM ANLI01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.08 BİYOSİSTEM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15220780NEŞE ÖZBEY TEKE01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15320834RAMAZAN DEMİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15420856MELİHA ÖZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15520885YAKUP BAYRAV01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15620906FAHRİYE EMEL KAYNAR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15720947ADNAN TUÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15820957CİHAT TATAR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 15920963ÖZKAN AKTAŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.05 ORGANİK TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16020972YÜKSEL YILMAZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16120976ALPASLAN TECEL01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16220997ÖMER ATEŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI           
 16321005MEHMET METE DOĞRUYOL01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16421036İBRAHİM ÇITAK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16521183MEHMET ŞİMŞEK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.15 SERACILIK
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16621220ADEM KEPENEK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05 KAMULAŞTIRMA
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16721342ALİCAN SÖNMEZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16821373AHMET KORALOĞLU01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 16921378ÖMER AYÇİÇEK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17021393OSMAN GÜLER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17121412SEYFETTİN KILIÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17221418SİNAN BERK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17321583BÜLENT COŞGUN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.21 TOHUMCULUK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17421587DURMUŞ KALEM01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17521589SAMET ATEŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17621621LATİF KORKMAZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZMÜDÜR/ZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17721627OKTAY KÖKSAL01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17821630MEHMET FATİH ATAMAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 17921633YUNUS MOĞULKOÇ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18021646AYŞE ÖZTÜRK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18121649SÜMEYRA ÜSTÜNDAĞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18221658MUSTAFA GÖKSU01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.08 BİYOSİSTEM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18321662OSMAN NURİ BULUT01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18421667SANİYE ATA01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18521678ZEKERİYA SARITAŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ / BAŞMÜHENDİS            
 18621680HARUN AVAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.08 BİYOSİSTEM
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18721683ERTUĞRUL ÖZER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18821687FATİH ÖZDEMİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 18921699SERPİL KURUOĞLU01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19021711KADİR ŞİMŞİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.21 TOHUMCULUK
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19134080TALİP CAN DEMİREL01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.15 SERACILIK
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19221718AYSEL KAYA01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19321746OGUZHAN ÜSTÜNDAĞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19428003ERDAL ERCİNS01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19528278MUSTAFA DEVRİM AKYAR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.08 BİYOSİSTEM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19628290MUHAMMED TÖRNÜK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19728291İBRAHİM İNCE01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.08 BİYOSİSTEM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19828297AHMET TURAN ÜNAL01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 19928301MURAT ATA01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20028824FAHRİ KESKİN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.08 BİYOSİSTEM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZTARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ           
 20128993MEHMET CENGİZ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20220812NUSRET RECEP GÜMÜŞ01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20321669BAHAR ARSLANHAN VAPUR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.21 TOHUMCULUK
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.15 SERACILIK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.08 BİYOSİSTEM
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.05 ORGANİK TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20446086NURAY ÖZSAYIN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20520873İSA BAŞTÜRK01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
SİVAS/ŞARKIŞLAİLÇE MÜDÜRÜ / ZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20621244FATMA KÜÇÜKTEPE01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.04 BİTKİ KORUMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ           
 20720961ERTUĞRUL ÖZDEMİR01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.09 KURU VE SULU TARIM
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/YILDIZELİZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20821702İSMAİL ŞAHİN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
SİVAS/ZARAZİRAAT MÜHENDİSİ           
 20943791OLCAYTUĞ ORHAN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
YOZGAT/BOĞAZLIYANEKSPER           
 21043796BURHAN KALE01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 21143809MUSTAFA HACIAHMETOĞLU01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 21246642ERKAN EKER01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
01.21 TOHUMCULUK
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
01.03 TARIM EKONOMİSİ
01.15 SERACILIK
01.05 ORGANİK TARIM
01.09 KURU VE SULU TARIM
01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
01.11 KIRSAL KALKINMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
01.04 BİTKİ KORUMA
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
YOZGAT/ÇAYIRALANZİRAAT MÜHENDİSİ           
 21314542YUSUF AYDIN01 TARIM
05 KAMULAŞTIRMA
01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
01.01 TARLA BİTKİLERİ
01.04 BİTKİ KORUMA
01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
YOZGAT/MERKEZ