BİLİRKİŞİ LİSTESİ

   
   
     
   
     
   T.C. 
   KAYSERİ 
   BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU 
   GÜNCEL BİLİRKİŞİ LİSTESİ 
           
   SIRA NOSİCİL NOADI SOYADITEMEL UZMANLIK ALANIALT UZMANLIK ALANIİL / İLÇEMESLEĞİ 
   122617OZAN ARSLANER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   222866DOĞAN DOĞAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   343688ATİLA MÜREKEPCİOĞLU01 TARIM01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   443865ŞÜKRÜ ÜLKÜCÜ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   543751SALİH BEKTAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  KAYSERİ/İNCESUMÜHENDİS 
   622447ENGİN OĞUZ MORİLİPINAR01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİKAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   722855BÜLENT TEMİZSOY01 TARIM01.05 ORGANİK TARIM
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   828121ORHAN ÇELİK01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİKAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   928485SERKAN YILMAZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1038302ORHAN YALMAN01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1142797OSMAN SÖNMEZ01 TARIM01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1242817ABDULLAH ULAŞ01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMEKAYSERİ/MELİKGAZİÖĞRETİM ÜYESİ 
   1343639MEHMET YERLİ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1443897MEHMET ESEN01 TARIM01.21 TOHUMCULUK
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1547999ADEM GÜNEŞ01 TARIM01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  KAYSERİ/MELİKGAZİÖĞRETİM ÜYESİ DOC.DR. 
   1622563FİLİZ CİNGÖZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1722779AHMET SARIKAYA01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1822847BEKİR ARIK01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   1924813MAHMUT GÜNEŞ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2025444MERCAN ÇAĞLI01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2142915MEHMET DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİKAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2244369GÜNAY KAYA01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2322712SEVAL ŞİMŞEK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   2442960SEHER YOZCU01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2543902ADEM ŞİMŞEK01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2642927TAHİR ARSLAN01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  KAYSERİ/SARIZMÜHENDİS 
   2722652HARUN KOMSER01 TARIM01.22 TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ ENDÜSTRİSİKAYSERİ/TALASTÜTÜN TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ-ARAŞTIRMACI 
   2824821BURAK YAĞMUR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.15 SERACILIK
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2940607MURAT YAĞMUR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  KAYSERİ/TALASMÜHENDİS 
   3042920İBRAHİM YILDIRIM01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  KAYSERİ/TALASMÜHENDİS(MEMUR) 
   3148259NURŞEN BENZER01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMAKAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   3225463FATİH DEMİRBAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  KAYSERİ/YEŞİLHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ 
   3343733AHMET DURMUŞ SAYĞIN01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  KAYSERİ/YEŞİLHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ 
   34248CENGİZ BOZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ 
   3541727YAŞAR KIR01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMANEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ 
   366047AHMET ŞAHİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/DERİNKUYUZİRAAT MÜHENDİSİ 
   3712943TEMEL MUTLU01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/GÜLŞEHİRZİRAAT MÜHENDİSİ 
   382356ÖMER TÜRK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   3913000GÜROL ÇETİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAATMÜHENDİSİ 
   4012702KADİR KARATAY01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4112825SELAMİ ÇELİK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4212999AYŞE KOCA01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4313208MUSTAFA ÇİĞCİ01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMANEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4413504İLKER CÖMERT01 TARIM01.08 BİYOSİSTEMNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4513681ATİLLA ARSLANGİRAY01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4613882EROL DOĞAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4728535HÜSNÜ BAŞ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4828536İLHAN MAYDA01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   4928691BERRAK KÜFECİLER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5032042CÜNEYT SATAŞMAZ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5113512CANER SARI01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMENEVŞEHİR/ÜRGÜPZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5241662YOLDAŞ ATEŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİNEVŞEHİR/ÜRGÜPZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5316373BURHAN İLERİ01 TARIM01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.15 SERACILIK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5416411İBRAHİM DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5516470MEHMET COŞKUN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5616733HASAN HÜSEYİN CERAN01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  NİĞDE/BORZİRAAT MÜH. 
   5733635KAZİM İLBAY01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.04 BİTKİ KORUMA
  NİĞDE/BORZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5833637HATİCE BAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  NİĞDE/ÇAMARDIZİRAAT MÜHENDİSİ 
   5916369İLHAMİ KÜÇÜK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6033634MURAT ÖZSOY01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6133636GÜLHAN YAĞMUR01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6221586AHMET UFUK BÜKER01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/DİVRİĞİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6328699BÜLENT ÖZGENLİK01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  SİVAS/GÜRÜNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6420693EMİR ALİ ERGENOĞLU01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMESİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6520914EBUBEKİR KÜÇÜK01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.15 SERACILIK
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  SİVAS/MERKEZLABORATUVAR SORUMLU MÜHENDİSİ 
   6621367SEDAT ŞAHİN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6721387EROL ÇİFTCİ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.21 TOHUMCULUK
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.15 SERACILIK
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6821594KÜBRA SAÇLI01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   6921614ÖZKAN GÜLTEPE01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7046081AHMET DEMİRBAŞ01 TARIM01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEMESİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7145928MUSTAFA AKSU01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7220742YAŞAR ÖZEL01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT TEKNİKERİ 
   7320845EBUBEKİR PAŞAZADE01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİSİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7421382RUKİYE MENEVŞEOĞLU01 TARIM01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7545983OKAN DEMİR01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİSİVAS/YILDIZELİMEMUR 
   7643793ÜMMİYE ÇELİK SAYGIN01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7722060HAMZA ÜRGEN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7822108ÖZGÜR MEMİŞ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   7922188MUSTAFA HAKAN BEKTAŞ01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ-A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI- TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI 
   8022208SERAP ÜNLÜ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8122217ENGİN ÇELİK01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8222255MUSTAFA YİĞİTER01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8322281BİROL KOÇ01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8428830HARUN ASLAN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİYOZGAT/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   8531466SALİH SEREN01 TARIM01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT TEKNİKERİ 
   8631949SELAMİ ŞENER01 TARIM01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.15 SERACILIK
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8746628ŞAHABETTİN MURAT01 TARIM01.04 BİTKİ KORUMA
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8820347ABDURRAHMAN DEVECİ01 TARIM01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  YOZGAT/ŞEFAATLİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   8922846BAYRAM BÜYÜKBAŞ01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  02.06 ARICILIK
  KAYSERİ/BÜNYANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9028132HİLAL ALİN01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MELİKGAZİA SINIFI İGS UZMANI 
   9133782MEHMET EMİN ŞEN01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9243654ŞERİF ARPAT01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  KAYSERİ/MERKEZMÜHENDİS 
   9343901ERTUĞRUL ZENGİN01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  KAYSERİ/SARIOĞLANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   942675HAKAN USALAN01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9528149CANAN ŞÜKRAN KARAMAN01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  NEVŞEHİR/HACIBEKTAŞZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9613615RECEP EROĞLU01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9732014FULYA BOZBIYIK01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SİVAS/GEMEREKZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9842966EMRAH TOPCU01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  02.06 ARICILIK
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SİVAS/GEMEREKZİRAAT MÜHENDİSİ 
   9921228BARIŞ YILDIRIM01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10021691HAKAN BOZBIYIK01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SİVAS/MERKEZMÜHENDİS ZİRAAT 
   10128288KENAN TAKCI01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10229629GAMZE BOLAT01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10328304SELMAN YILDIRIM01 TARIM
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10422608OSMAN GÜVEN01 TARIM
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/BÜNYANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10522776AHMET ÖZKAN01 TARIM
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10622839AYŞE ÇAĞLIATALAY01 TARIM
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10722660ZEKİ BÜYÜKTANIR01 TARIM
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10821608MEHMET SAKARYA01 TARIM
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   10928101AKİF ÖZKAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11043690YUNUS ŞAHİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11124810RESUL KILIÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/İNCESUZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1124108HÜMEYRA ASENA ŞEN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/KOCASİNANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11321867ZEYNEP KARATAŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11422469ERTAN KARAKAYA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11522540ABİDİN YILMAZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   11622568MURAT ERTOSUN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11722615YASEMEN PİŞKİNER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   11822638HAMDİ OFLAZER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   11922717SEVİM NESRİN TÜMÜKLÜ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   12028130İBRAHİM ERŞEKERCİ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12143680SELAHATTİN BAĞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12243681SERKAN BAĞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12322622YASİN AKINCI01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12422752ADEVİYE ASLI FİDAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12522783TAMER TUTAR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12624803NİHAL İNEM01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12724809ŞÜKRÜ TAŞYÜREK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12828492DAVUT DEMİRKIRAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   12942958AHMET DİLMAÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13024811MUSTAFA KUŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/PINARBAŞIZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13124812MURAT ÜRKER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/PINARBAŞIZİRAAT MÜHENDİSİ-İLÇE MÜDÜRÜ 
   13222695HÜSEYİN DULKAR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/TALASMÜHENDİS/ ZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   13322714İBRAHİM ÇAĞATAY KARACA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13424808ZAHİDE ÖZKAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.21 TOHUMCULUK
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13512944İSMAİL HANYILDIZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/TOMARZAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   1361124KÜBRA ÖZBAY01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13729539ÜMİT BEKTAŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/AVANOSZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13812647HALİL TAŞKOPARAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT MÜHENDİSİ 
   13913340ALPER TAŞDEMİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   14013519YAŞAR BARIŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14113939ALİ KAKİLLİ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14219663KADİR BOLAKAR01TARIM
  05KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.15 SERACILIK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/KOZAKLIZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14328075SERTAÇ ÖZBAY01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14415984NECMETTİN OĞUZ DEMİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   14515992UĞUR PIRLAK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.21 TOHUMCULUK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   14616363ÖMER GÜÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14716483SUAT ELLİ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14821671BANU İKİZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/KANGALZİRAAT MÜHENDİSİ 
   14932018ÖNDER KILCI01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/KANGALZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15021042VEDAT ERGİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/KOYULHİSARZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15128300EKREM ANLI01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15221644MÜZEYYEN ŞENGÜN GÜLECEN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA
  (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15320780NEŞE ÖZBEY TEKE01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15420834RAMAZAN DEMİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15520856MELİHA ÖZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15620885YAKUP BAYRAV01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15720906FAHRİYE EMEL KAYNAR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15820947ADNAN TUÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   15920957CİHAT TATAR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16020963ÖZKAN AKTAŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16120972YÜKSEL YILMAZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16220976ALPASLAN TECEL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16320997ÖMER ATEŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZİŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 
   16421005MEHMET METE DOĞRUYOL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16521036İBRAHİM ÇITAK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16621183MEHMET ŞİMŞEK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.15 SERACILIK
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16721220ADEM KEPENEK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16821342ALİCAN SÖNMEZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   16921373AHMET KORALOĞLU01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17021378ÖMER AYÇİÇEK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17121393OSMAN GÜLER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17221412SEYFETTİN KILIÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17321418SİNAN BERK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17421583BÜLENT COŞGUN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.21 TOHUMCULUK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17521587DURMUŞ KALEM01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17621589SAMET ATEŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17721621LATİF KORKMAZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZMÜDÜR/ZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17821627OKTAY KÖKSAL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   17921630MEHMET FATİH ATAMAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18021633YUNUS MOĞULKOÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18121646AYŞE ÖZTÜRK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18221649SÜMEYRA ÜSTÜNDAĞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18321658MUSTAFA GÖKSU01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18421662OSMAN NURİ BULUT01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18521667SANİYE ATA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18621678ZEKERİYA SARITAŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ / BAŞMÜHENDİS  
   18721680HARUN AVAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18821683ERTUĞRUL ÖZER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   18921687FATİH ÖZDEMİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19021699SERPİL KURUOĞLU01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19121711KADİR ŞİMŞİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.21 TOHUMCULUK
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19234080TALİP CAN DEMİREL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19321718AYSEL KAYA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19421746OGUZHAN ÜSTÜNDAĞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19528003ERDAL ERCİNS01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19628278MUSTAFA DEVRİM AKYAR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19728290MUHAMMED TÖRNÜK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19828291İBRAHİM İNCE01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   19928297AHMET TURAN ÜNAL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20028301MURAT ATA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20128824FAHRİ KESKİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZTARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRÜ 
   20228993MEHMET CENGİZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20320812NUSRET RECEP GÜMÜŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20421669BAHAR ARSLANHAN VAPUR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20546086NURAY ÖZSAYIN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20620873İSA BAŞTÜRK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
  SİVAS/ŞARKIŞLAİLÇE MÜDÜRÜ / ZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20721244FATMA KÜÇÜKTEPE01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   20820961ERTUĞRUL ÖZDEMİR01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/YILDIZELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   20921702İSMAİL ŞAHİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/ZARAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21043791OLCAYTUĞ ORHAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/BOĞAZLIYANEKSPER 
   21143796BURHAN KALE01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21243809MUSTAFA HACIAHMETOĞLU01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/BOĞAZLIYANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21346642ERKAN EKER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/ÇAYIRALANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21414542YUSUF AYDIN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21522191KASIM TUYGUN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21622226MUTTALİP NAZLIOĞLU01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21722231ŞÜKRÜ KÖKSAL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   21822234MUTLU BÜYÜKYILMAZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   21922237GÜRDAL ÖZKAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22022260İSMAİL KARABULUT01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22122270HAYDAR KUTSAL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22222275İSMAİL YALÇINKAYA01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.21 TOHUMCULUK
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22322280AHMET ALATAŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22428302MEHMET GENCER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22521974ÖMER FARUK AYDIN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22621976MUSTAFA ŞAHİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22721982HÜSEYİN KÖKSAL01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22821986ORAL KARSLI01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT MÜHENDİSİ 
   22928305CUMHUR ESER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   23021966ABDULMUTTALİP EFENDİLER01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/YERKÖYZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23121971SERKAN ORHAN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.08 BİYOSİSTEM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/YERKÖYZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23222136ERHAN AKSOY01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/YERKÖYZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23322684HÜSEYİN ALİN01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23422765ŞUAYİP DEMİRCİ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23522750ŞENER YILMAZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   2362996MURAT İNCİ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.06 ARICILIK
  NEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ (UZMAN) 
   23720746UĞUR ÇUBUK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23820913İRFAN YOKUŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   23921620TAHSİN ATEŞ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  SİVAS/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   24021715HAYRETTİN KOÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24127998MEHMET FATİH YILDIZ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24220765MURAT AKKURT01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24321854AHMET ÇELİK01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  YOZGAT/SORGUNZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   24421385NECİP KILIÇ01 TARIM
  05 KAMULAŞTIRMA
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24525443ALİ ÇETİNKAYA01 TARIM
  10 HARİTA VE KADASTRO
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  10.03 TAPU VE MÜLKİYET
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  KAYSERİ/MELİKGAZİHAYVAN YETİŞTİRME (ZOOTEKNİ) 
   24621252KADİR KÜÇÜKTEPE01 TARIM
  10 HARİTA VE KADASTRO
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  10.01 HARİTA VE HARİTA BİLGİLERİ ÜRETİMİ
  10.10 MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ
  10.11 ÖLÇME, DEĞERLENDİRME, JEODEZİ VE NAVİGASYON
  10.09 KARTOGRAFYA
  10.06 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ
  10.05 ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
  10.04 İMAR UYGULAMALARI
  10.02 KADASTRO
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/ŞARKIŞLAZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24722179YILMAZ DOĞRUL01 TARIM
  18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME
  18.09 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24822134MOLLA OSMAN ALTINDAŞ01 TARIM
  18 GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  15 PEYZAJ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  18.01 ARAZİ VE ARSA DEĞERLEME
  18.09 KAMU TAŞINMAZLARININ DEĞERLEMESİ
  28.09 GIDA ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI DEPOLANMASI SATIŞI
  15.04 PEYZAJ VE ÇEVRE DÜZENLEME
  YOZGAT/YERKÖYZİRAAT MÜHENDİSİ 
   24920878MEHMET YILDIZ01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  28.08 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ MİKROBİYOLOJİK KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  28.09 GIDA ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI DEPOLANMASI SATIŞI
  SİVAS/MERKEZMÜHENDİS 
   25022718İBRAHİM HAKKI ŞENOCAK01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ - ŞUBE MÜDÜRÜ 
   25127999AYGEN ÜRGÜP01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.05 ORGANİK TARIM
  28.16 ŞEKER VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.10 HAZIR YEMEK TABLDOT YEMEK MEZE ÜRETİMİ
  28.11 KURUYEMİŞ VE BAKLİYAT ÜRETİMİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  28.17 UN VE UNLU MAMÜLLER İLE HUBUBAT MAMULLERİ ÜRETİMİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25223251ÖZGÜL UZUN01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.21 TOHUMCULUK
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.17 KİMYASAL GÜBRELER VE GÜBRELEME
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.10 TARIM ENDÜSTRİSİ
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  28.01 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ
  28.21 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  28.19 YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.18 YAĞ ÜRETİMİ
  28.17 UN VE UNLU MAMÜLLER İLE HUBUBAT MAMULLERİ ÜRETİMİ
  28.16 ŞEKER VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.15 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.14 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.13 ÖZEL BESLENME AMAÇLI VE TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ
  28.12 MEYVE SEBZE VE KARIŞIMLARINI İÇEREN GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ 28.11 KURUYEMİŞ VE BAKLİYAT ÜRETİMİ
  28.10 HAZIR YEMEK TABLDOT YEMEK MEZE ÜRETİMİ
  28.09 GIDA ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI DEPOLANMASI SATIŞI
  28.08 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ MİKROBİYOLOJİK KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZİ
  28.07 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ÜRETİMİ
  28.06 GIDA KATKI MADDELERİ VE BAHARAT ÜRETİMİ
  28.05 ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.04 DOĞAL MİNERALLİ SU VE KAYNAK SUYU ÜRETİMİ
  28.03 BİYOTEKNOLOJİK VE FERMENTE GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ
  28.02 BAL POLEN ARI SÜTÜ TEMEL PETEK ÜRETİMİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/KOCASİNANZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25324816HACI BEKİR NANECİ01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MELİKGAZİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25421472MEHMET AKİF YAZAR01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  28.21 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  05.02 KAMULAŞTIRMA (GAYRİMENKUL DEĞERLEME- TAŞINMAZ GELİŞTİRME)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25522578NAZEYKE ÖZLEM ÖNCÜ01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  KAYSERİ/TALASZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25621585EMRULLAH KESİM01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.04 BİTKİ KORUMA
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  28.01 ALKOLLÜ VE ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ
  28.18 YAĞ ÜRETİMİ
  28.21 GIDA ENDÜSTRİSİNDE YARDIMCI İMALAT, BAKIM ONARIM VE TİCARET
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  28.19 YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.17 UN VE UNLU MAMÜLLER İLE HUBUBAT MAMULLERİ ÜRETİMİ
  28.16 ŞEKER VE ŞEKERLEME ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.15 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.14 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.13 ÖZEL BESLENME AMAÇLI VE TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ
  28.12 MEYVE SEBZE VE KARIŞIMLARINI İÇEREN GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ
  28.11 KURUYEMİŞ VE BAKLİYAT ÜRETİMİ
  28.10 HAZIR YEMEK TABLDOT YEMEK MEZE ÜRETİMİ
  28.09 GIDA ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI DEPOLANMASI SATIŞI
  28.08 GIDA ÜRÜNLERİNİN KALİTE KONTROLÜ MİKROBİYOLOJİK KİMYASAL VE FİZİKSEL ANALİZİ
  28.07 GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN ÜRETİMİ
  28.06 GIDA KATKI MADDELERİ VE BAHARAT ÜRETİMİ
  28.05 ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.04 DOĞAL MİNERALLİ SU VE KAYNAK SUYU ÜRETİMİ
  28.03 BİYOTEKNOLOJİK VE FERMENTE GIDA MADDELERİ ÜRETİMİ
  28.02 BAL POLEN ARI SÜTÜ TEMEL PETEK ÜRETİMİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   25722658RESUL DUMAN01 TARIM
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02 HAYVANCILIK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.19 TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.12 BİYOMETRİ VE GENETİK
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.03 TARIM EKONOMİSİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  28.02 BAL POLEN ARI SÜTÜ TEMEL PETEK ÜRETİMİ
  28.20 GIDA SANAYİ VE GIDA KONTROLÜ
  28.17 UN VE UNLU MAMÜLLER İLE HUBUBAT MAMULLERİ ÜRETİMİ
  28.15 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.05 ET VE ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  KAYSERİ/MERKEZZİRAAT MÜH-ŞUBE MÜDÜRÜ 
   25816457BAYRAM AKKUŞ01 TARIM
  63 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  63 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  NİĞDE/MERKEZZİRAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ 
   25949167İBRAHİM FATİH UNUTULMAZ01 TARIM
  64 SİGORTA
  01.02 BAHÇE BİTKİLERİ
  01.20 TARIMSAL YAPILARIN İNŞAATI
  01.06 TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
  01.21 TOHUMCULUK
  01.01 TARLA BİTKİLERİ
  01.16 TARIMSAL ÜRÜN VE ÇOK YILLIK ÜRÜN VEREN AĞAÇLARIN DEĞERLEMESİ
  01.07 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
  01.18 TARIM İŞLETMELERİNİN PLANLANMASI VE PROJELENDİRİLMESİ
  01.15 SERACILIK
  01.05 ORGANİK TARIM
  01.09 KURU VE SULU TARIM
  01.11 KIRSAL KALKINMA
  01.13 DOĞAL AFET HASARLARI
  01.08 BİYOSİSTEM
  01.14 BİTKİSEL ÜRETİM VE ISLAH
  64.05 DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI/HASAR TESPİTİ
  KAYSERİ/DEVELİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26028534BAKİ KONAKCI02 HAYVANCILIK02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNEVŞEHİR/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26141664CENGİZ GEÇGİL02 HAYVANCILIK02.03 HAYVANSAL ÜRETİMNEVŞEHİR/ÜRGÜPZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26242977NURİ BAYCAN02 HAYVANCILIK02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  SİVAS/GEMEREKZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26321610GÖKER ERPUL02 HAYVANCILIK02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26422223BİLGE KESKİNDERE UÇAR02 HAYVANCILIK02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  YOZGAT/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26521957MUSTAFA TUNCAL02 HAYVANCILIK02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  YOZGAT/ŞEFAATLİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26621871İSMAİL AYDIN02 HAYVANCILIK
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  YOZGAT/AKDAĞMADENİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26728002HAKAN ÖZER02 HAYVANCILIK
  05 KAMULAŞTIRMA
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26821407VEDAT ATA02 HAYVANCILIK
  05 KAMULAŞTIRMA
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/SUŞEHRİZİRAAT MÜHENDİSİ 
   26920959TALİP DURMAN02 HAYVANCILIK
  05 KAMULAŞTIRMA
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   27021623ÖMER TEPECİK02 HAYVANCILIK
  05 KAMULAŞTIRMA
  03 SU ÜRÜNLERİ
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  02.06 ARICILIK
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  SİVAS/MERKEZZİRAAT MÜHENDİSİ 
   27142929TURGUT GÖGEBAKAN02 HAYVANCILIK
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  54 VETERİNERLİK
  02.06 ARICILIK
  02.04 YEMLER VE HAYVAN BESLEME
  02.02 KONVANSİYONEL VE EKOLOJİK HAYVANCILIK
  02.03 HAYVANSAL ÜRETİM
  02.05 HAYVAN HASTALIKLARI VE ZARARLILARI
  02.01 BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ, KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ
  28.15 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  28.19 YUMURTA VE YUMURTA ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  54.04 VETERİNER GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ
  54.05 VETERİNER KLİNİK BİLİMLERİ
  54.03 VETERİNER ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME
  54.01 VETERİNER TEMEL BİLİMLERİ
  54.02 VETERİNER KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ
  KAYSERİ/HACILARVETERİNER 
   27220966DURDU AĞDAĞ03 SU ÜRÜNLERİ
  28 GIDA ENDÜSTRİSİ
  05 KAMULAŞTIRMA
  03.02 SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞI VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ
  03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
  03.07 SU ÜRÜNLERİ TESİS PLAN VE PROJE HAZIRLAMA
  03.06 SU ÜRÜNLERİ HASTALIKLARI
  03.04 SU ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI, İTHALİ VE İHRACI, TESCİL VE DENETİMİ.
  28.14 SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
  05.01 KAMULAŞTIRMA (MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI)
  SİVAS/MERKEZSU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ