Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
  20.09.2022

  T.C.
  KAYSERİ
   BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU

   

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU SONUÇLARINA YAPILAN İTİRAZLARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

   

  1-2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunan başvurucuların başvuru sonuçları ile yenileme talebinde bulunmayanların sicilden çıkarılmalarına ilişkin Bölge Kurulumuzca 20/06/2022 tarihinde tebliğ mahiyetinde Bilirkişilik Yönetmeliğinin 42'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca duyuru yapılmıştır.
  2-Bilirkişilik Kanunu’nun 15'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre tebliğden itibaren 30 gün içinde Bölge Kurulumuz kararına itiraz edenlerin itirazları incelenmiş olup itirazlarla ilgili sonuçlar da bireysel sorgulama usulüyle aşağıda ilan edilmiştir.
  3-İtiraz sonuçlarına, duyurunun alt kısmında bulunan sorgulama ekranından (büyük harflerle) AD-SOYAD, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle ulaşılabilecektir.
  4-2022 yılı bilirkişilik başvuru takviminde bilirkişilik yenileme başvurusunda bulunmayıp, haklarında Bilirkişilik Kanunu’nun 13'üncü maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendine göre sicilden çıkarma kararından sonra yenileme talebinde bulunanların işbu talepleri sicilden çıkarma kararına itiraz olarak değerlendirilmiştir.
  5-Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 42'nci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca işbu ilan tebliğ hükmünde olup fiziki veya elektronik yolla ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
  6-İtirazları kabul edilmeyenler, 6754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 15'inci maddesi gereğince kararın ilanen tebliğ tarihi olan bu günden itibaren 60 (Altmış) gün içerisinde Kayseri İdare Mahkemesi'ne dava açma hakları bulunmaktadır. 
  7-Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapıp itirazı kabul edilenlerden daha önce yemini yaptırılmayanların yeminleri 29/09/2022 tarihinde saat 13:30'da Kayseri Bilirkişilik Bölge Kurulu Toplantı Odasında yaptırılacaktır. Kayseri il sınırları dışında ikamet etmekle birlikte Kayseri'de yemin etmek isteyenler de katılabileceklerdir. 
  8-Kayseri il sınırları dışında ikamet eden veya çalışanların yeminleri, ikamet adresleri veya çalıştıkları yerin adli olarak bağlı olduğu İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıklarında 29/09/2022 tarihlerinde yaptırılacaktır.
  9-Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan itirazı kabul edilenlerin daha önce yapmış oldukları yeminleri geçerli olduğundan, bu kişilere ayrıca yemin yaptırılmayacaktır.

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur. 20/09/2022

   

  T.C. KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı No: 8 Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası F Blok 2. Kat Kocasinan/KAYSERİ

  Telefon

  0352 220 21 00 - Dahili: 6202

  E-Posta

  kayseribbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu