Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
  25.04.2022

  T.C.
  KAYSERİ
  BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞI

   

   

  2022 YILI BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARINDA BELGELERİ EKSİK OLANLARA İLİŞKİN DUYURU
   

  Kurulumuzun 25.04.2022 tarih ve 2022/5 sayılı toplantısında, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Bilirkişilik Daire Başkanlığı'nca 25.01.2022 tarihinde yayımlanan 2022 yılı Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esasları ile Bilirkişiliğe Kabule İlişkin Duyuru üzerine  31.01.2022 ile 28.02.2022 tarihleri arasında ve Bilirkişilik Daire Başkanlığının 04.03.2022 tarihinde yayımladığı 2022 yılı Bilirkişilik Başvuruları için Ek Süre Verilmesine Dair Duyuru üzerine 04.03.2022 ile 13.03.2022 tarihleri arasında Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile Bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların, başvuruları başvuruya eklenmesi gerekli belgeler yönünden incelenmiştir. 

  Yapılan değerlendirme neticesinde,

  1. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile hâlihazırda listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanlardan, Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgeleri eksik olanlar tespit edilerek web sitemizde bulunan sorgulama sayfasında başvurucuların bilgisine sunulmuştur. İlgililer başvurularındaki eksikliklerin neler olduğunu aşağıda yer alan sorgulama ekranına ad-soyad, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu girmek suretiyle açılacak ekrandan öğrenebileceklerdir. 

  2. Bilirkişilik başvurusunda bulunup başvuru evrakında eksik belgeleri bulunanların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portalı Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamaları için ilanın yapıldığı 25.04.2022 tarihinden itibaren 15 (ONBEŞ) GÜN KESİN SÜRELERİ bulunmaktadır.

  3. 15 günlük kesin süreye rağmen eksikliklerin tamamlanmaması hâlinde ilgilinin başvuruda bulunduğu uzmanlık alanları yönünden başkaca bir inceleme yapılmaksızın talepleri kısmen veya tamamen reddedilecektir.

  4. Bilirkişilik başvurularının eksik evrak yönünden incelenmesi, başvurucunun UYAP Bilişimi Sistemi'nden seçmiş olduğu temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılmış olup, esasa ilişkin inceleme de yine UYAP Bilişim Sistemi'nden seçilmiş olan temel ve alt uzmanlık alanlarına göre yapılacaktır.

  5. Sorgulama sayfasında "Eksiklik Bulunmamaktadır." şeklinde kaydı bulunanların , herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır.

  6. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik  belgelerini UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinden aktif hâle gelecek olan “Diğer Belgeler” sekmesini kullanarak ilgili evrakları yüklemeleri gerekmektedir.

  7. Hâlihazırda bilirkişi listesine kayıtlı olup yenileme talebi yapan ve eksik evrakları tespit edilen başvurucuların, eksik belgelerini UYAP Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi üzerinde yer alan "Bölge Kuruluna Evrak Gönder" butonu tıkladıktan sonra açılan ekranda "Genel Talep Dilekçesi" gönder sekmesini tıklayarak eksik olan evraklarını yüklemeleri gerekmektedir.

  8. "Diğer Belgeler" Sekmesinden ise isteğe bağlı olarak birden fazla olacak şekilde evrak gönderilebilecek olup, eksiklik ilanında belirtilen diploma, uzmanlık belgesi, 5 yıllık fiili çalışma süresine ilişkin belgeler, yasaklılık cezası bulunmadığına dair yazı, güncel görev belgesi, TDUB üyelik belgesi, tanzim ettiği bilirkişi rapor örnekleri gibi tüm evrak türleri bu sekmeden gönderilecektir.

  9. Bilirkişiliğe ilk kez başvuru yapanlar ile listeye kayıtlı olup yenileme talebinde bulunanların başvuruları, başvuru dilekçesine eklenmesi gereken zorunlu bilgi ve belgeler yönünden incelenmiş olup, başvuruların kabulü veya reddi konusunda bir değerlendirme yapılmamıştır. Eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için tanınan 15 günlük süre sonunda başvurular kabul veya ret yönünden ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulacaktır. Belge eksikliği bulunmadığının ilan edilmiş olmasının veya belge eksikliği bulunup da eksikliğin sonradan giderilmiş olmasının, başvurunun kabul edileceği anlamına gelmediği bilinmelidir. 

  Tebliğ mahiyetinde ilanen duyurulur.  25.04.2022

  TC KİMLİK NO
  ADI SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı No: 8 Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Binası F Blok 2. Kat Kocasinan/KAYSERİ

  Telefon

  0352 220 21 00 - Dahili: 6202

  E-Posta

  kayseribbkisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu